Цялостно проектиране

Какво включва

Проектирането се извършва двуфазно - идеен и технически проект.

01

Изготвяне на идейни проекти по следните части:

Част Архитектурна, част Конструктивна, част Електрическа, част Отопление и Вентилация, част Газова инсталация, част Водопровод и Канализация, част Геодезична.

02

Изготвяне на технически инвестиционен проект:

В обем и съдържание съгласно Наредба № 4/21.05.2001г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разработен за избрания от Възложителя вариант и съдържа следните части:
Част Архитектурна, част Конструктивна, част Електрическа, част Отопление и Вентилация, част Газова инсталация, част Водопровод и Канализация, част Геодезична, част Енергийна ефективност, част Оценка на енергийна ефективност, част Паркоустройство и озеленяване, част Пожароизвестяване и КИИП, част Организация на движението и паркирането, част Пожарна безопасност, част План за безопасност и здраве, част ПУСО (План за управление на строителните отпадъци).

Ако имаш въпроси или искаш да получиш оферта, не се колебай да се свържеш с нас!

Проектираме бъдещето​

Контакти

АТ Проект ЕООД

“Ние проектираме бъдещето”

Всички права запазени © Copyright